http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
 
 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะทางเหนือสุดในทะเลอันดามันของไทยเป็นบริเวณที่ได้รับการยกย่องว่ามีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยและสมบูรณ์ที่สุดเป็นหนึ่งในทะเลแห่งสุดท้ายของเมืองไทยที่ธรรมชาติยังคงความงดงามหมู่เกาะสุรินทร์มีเกาะ 5 เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้และเกาะบริวารวางตัวเป็นกลุ่มจึงมีสภาพเป็นอ่าวขนาดใหญ่ที่กำบังคลื่นลมทั้งสองฤดูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บนเกาะที่เป็นป่าดงดิบเขตร้อนชื้นไล่เรียงตามทิวเขาคือระบบนิเวศหลากหลายที่สุดของผืนดิน น้ำทะเลที่ใส อุณหภูมิที่พอเหมาะสารอาหารที่สมบูรณ์ เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการพัฒนาการของแนวปะการังระบบนิเวศที่หลากหลายที่สุดแห่งท้องทะเลเกิดเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติอันงดงามเหนือผืนน้ำจรดพื้นทะเลเป็นหมู่เกาะที่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่กว้างใหญ่และสวยที่สุดของเมืองไทยมีหาดทรายขาวสวย ทรายละเอียด ทอดยาวสุดสายตา มีผืนป่าที่เขียวขจีเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามในทุกมุมมองเป็นมรดกทางธรรมชาติที่ตกทอดมาสู่คนไทยปัจจุบัน ได้ชื่นชม ได้ศึกษาและร่วมกันปกปักรักษาไว้ เป็นมรดกอันทรงคุณค่ายิ่งแด่ชนรุนหลังสืบไป

 

ข้อมูลจาก: siamfreestyle.com

 
Visited : 1100 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553