http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
 
 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์  มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง มีเนื้อที่ ๒๔๗,๘๗๕ ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๔ มีจุดเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
 ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง โดยเดินทางตามทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ (แม่ฮ่องสอน-ปาย) ไปประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ถึงตำบลปางหมู แล้วแยกขวาเข้าไปอีก ๒.๕ กิโลเมตร

โครงการอนุรักษ์สัตว์ป่า-รักษาพันธุ์ไม้
 อยู่ติดกับที่ทำการอุทยานฯ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วยกรงเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์ป่า การรวบรวมพันธุ์ไม้ประจำถิ่นเพื่อการศึกษา และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

น้ำตกแม่สุรินทร์
 อยู่ในเขตบ้านแม่สุรินทร์ ตำบลแม่ยวมน้อย อำเภอขุนยวม การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ถึงอำเภอขุนยวม เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๒๖๓ ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร จะมีทางแยกซ้ายมือเข้าไปน้ำตกแม่สุรินทร์ ระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ก็จะถึงตัวน้ำตกเป็นทางลาดยาง น้ำตกแม่สุรินทร์เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่สวยงามมาก ไหลจากหน้าผาสู่หุบเขาด้านล่าง สูงประมาณ ๘๐ เมตร

ยอดดอยปุย
 อยู่ในเขตบ้านห้วยฮี้ ตำบลห้วยปูลิง เป็นยอดเขาที่สูงมากถึง ๑,๗๒๒ เมตร มีลักษณะเป็นที่ราบปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าป่าสนเขาและป่าดิบเขาคล้ายกับบนยอดภูกระดึง ในช่วงหน้าร้อนมีดอกไม้ตามทุ่งหญ้าออกดอกสวยงาม นักท่องเที่ยวที่สนใจจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่อุทยานให้ช่วยนำทาง

หนองเขียว
   มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบบนสันเขาและมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ตามธรรมชาติ มีหญ้าขึ้นปกคลุมเต็มพื้นที่   การเดินทางใช้เส้นทางจากน้ำตกแม่สุรินทร์ไปหนองเขียว   ประมาณ ๑๒  กิโลเมตร เป็นถนนลูกรังลำลองใช้ได้เฉพาะฤดูแล้งเท่านั้น

น้ำตกผาบ่อง
  ตั้งอยู่บ้านผาบ่องมีอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำตกดำข่อน เพราะเกิดจากสายน้ำของห้วยดำข่อนที่ไหลตกมาตามหน้าผาสูงชันลดหลั่นกันมาถึงมาชั้น สูงประมาณ ๔๐ เมตร น้ำตกตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ๑๒ กิโลเมตร

อุทยานฯ มีบริการบ้านพักและอนุญาตให้นำเต็นท์ไปตั้งค่ายพักแรมได้ โดยมีบ้านพักบริการในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ รายละเอียดติดต่อกองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร.  
๐ ๒๕๗๙ ๕๗๓๔, ๐ ๒๕๗๙ ๗๒๒๓ หรือที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตู้ ปณ. ๑๖ ต.ปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

ทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ
 ตั้งอยู่หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ตามเส้นทางหมายเลข ๑๐๘ (แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม) ก่อนถึงตัวอำเภอประมาณ ๑ กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายตามทางหลวงสาย ๑๒๖๓ เข้าสู่ทุ่งบัวตองอีก ๒๖ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางมีพื้นที่ครอบคลุมเป็นเขากว้างประมาณ ๑ พันไร่ อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง หน่วยที่ ๕ กองอนุรักษ์ต้นน้ำ ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อมๆ กันในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา มีความสวยงามมาก

นอกจากนี้ ยังมีบริการให้เช่าเต็นท์ค้างแรมบนดอย ซึ่งจะมีสถานที่สำหรับตั้งเต็นท์ได้ประมาณ ๑๐๐ หลัง ผู้สนใจสามารถติดต่อได้โดยตรง บริเวณหน่วยทำการบนทุ่งบัวตอง หรือหากต้องการจองล่วงหน้าให้ติดต่อกับทางอำเภอขุนยวมโดยตรง และบริเวณด้านหลังจุดชมวิว ยังมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวด้วย

น้ำตกแม่อูคอ  ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ตั้งอยู่บริเวณดอยแม่อูคอ ก่อนถึงทุ่งบัวตองเล็กน้อยมีทางแยกเข้าสู่น้ำตกประมาณ ๓ กิโลเมตร เป็นน้ำตกชั้นเดียว สูงประมาณ ๓๐ เมตร ตกจากร่องหินขนาดใหญ่ ตอนกลางของสายน้ำมีร่องหินกว้าง สามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกได้

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org

 
Visited : 2010 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553