http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
ล่องเรือ ล่องแพ ตามลำน้ำ
 
 

แม่น้ำสาละวินแม่น้ำคง บ้านแม่สามแลบ บ้านท่าตาฝั่ง แม่น้ำเงา นั่งเรือหางยาวแม่น้ำปาย

แม่น้ำสาละวิน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแม่น้ำคงอยู่ในเขตตำบลสบเมย ห่างจากตัวอำเภอประมาณ ๖๒ กิโลเมตร ตามเส้นทางหมายเลข ๑๑๙๔แม่น้ำสาละวินเป็นพื้นที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติสาละวินและติดชายแดนพม่าเป็นแหล่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปล่องเรือ ซึ่งมีลักษณะเป็นหุบเขาสูงชัน บางช่วงมีหาดทรายขาวสะอาด นักท่องเที่ยวที่สนใจควรเดินทางไปที่ทำการอุทยานฯก่อนเพื่อติดต่อสอบถามเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและแจ้งขอเข้าใช้พื้นที่ในเขตอุทยานฯจุดที่นักท่องเที่ยวล่องเรือคือบ้านแม่สามแลบและบ้านท่าตาฝั่งซึ่งจะมีเรือให้เช่าต้องติดต่อล่วงหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน

บ้านแม่สามแลบ  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสาละวินการเดินทางไปแม่สามแลบมีรถโดยสารสายอำเภอแม่สะเรียง – บ้านแม่สามแลบบริการหรือสามารถเช่ารถจากอำเภอแม่สะเรียงไปยังแม่สามแลบระยะทางประมาณ ๔๖ กิโลเมตรบริเวณแม่สามแลบสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของลำน้ำสาละวินและฝั่งพม่าได้บ้านแม่สามแลบเป็นหมู่บ้านริมน้ำมีชาวพม่า ไทย และแขกอินเดียผิวดำ (กะลา) อาศัยอยู่ในอดีตบริเวณนี้เป็นจุดการค้าผ่านแดนที่คึกคักแต่ปัจจุบันซบเซาลงไปเนื่องจากปัญหาชายแดนนอกจากนี้ยังเป็นท่าเรือของชาวบ้านนักท่องเที่ยวสามารถเหมาเรือล่องไปตามแม่น้ำสาละวินได้ จุดที่จะล่องเรือคือสบเมยเป็นบริเวณที่แม่น้ำเมยมาบรรจบกับแม่น้ำสาละวินซึ่งจะล่องตามลำน้ำลงไปทางใต้ใช้เวลาในการเดินทางไป - กลับประมาณ ๑ ชั่วโมงค่าเช่าเรือประมาณ ๘๕๐ บาทที่บ้านแม่สามแลบมีบ้านพักให้บริการติดต่อได้ที่ทำการอุทยานฯ

บ้านท่าตาฝั่ง  ใช้เวลาล่องเรือประมาณ ๓๐ นาทีราคาค่าเช่าเรือประมาณ ๗๕๐ บาท จากบ้านแม่สามแลบไปตามทิศเหนือจะผ่านบ้านซิมูท่าบ้านแม่ปอ บ้านตาฝั่งมีทัศนียภาพและหาดทรายที่สวยงามยาวหลายร้อยเมตร และมีบ้านพักให้บริการด้วยนักท่องเที่ยวสามารถติดต่อได้ที่อุทยานฯ

แม่น้ำเงาอยู่ที่บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมยเป็นเส้นทางที่เหมาะสำหรับการนั่งเรือหางยาวเพื่อไปหมู่บ้านต่างๆได้สภาพสองฝั่งยังคงเป็นธรรมชาติที่มีสภาพดี

นั่งเรือหางยาว เริ่มจากท่าเรือที่อยู่ริมฝั่งน้ำเชิงสะพานข้ามแม่น้ำเงาถึงบ้านสบโขงซึ่งจะไม่มีเวลาออกและกลับจากแต่ละหมู่บ้านที่แน่นอนเพราะส่วนใหญ่เป็นเรือที่ใช้ขนผลิตผลการเกษตรออกมาจำหน่ายและระยะทางในการเดินทางไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในแม่น้ำช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนั่งเรือหางยาว คือเดือนมิถุนายน-มกราคม

แม่น้ำปาย เป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอำเภอปายแล้วไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน (แม่น้ำคง)ในเขตรัฐคะยา สหภาพพม่า มีความยาวประมาณ ๑๘๐ กิโลเมตร กว้างประมาณ ๓๐ เมตรและลึกประมาณ ๗ เมตร ท้องน้ำมีลักษณะเป็นกรวดทราย และในฤดูแล้งน้ำลึกประมาณ ๑ เมตรตลอดลำน้ำปายนี้สามารถล่องแพได้

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org
 

 
Visited : 1876 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553