http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
 
 

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอแม่สรวย อำเภอพานอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่ใจอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้ยกฐานะมาจากวนอุทยานน้ำตกจำปาทองวนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว รวม 4 แห่งที่มีพื้นที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันมีสภาพธรรมชาติและจุดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,170 ตารางกิโลเมตร หรือ 731,250 ไร่อุทยานแห่งชาติดอยหลวงได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 เมษายน2533

ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเป็นภูขาสูงทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้โดยค่อนข้างสูงขึ้นจากทางเหนือลงมาทางใต้ มีบริเวณ “ดอยหลวง” เป็นพื้นที่สูงที่สุดและสภาพดินเป็นดินลูกรังผสมหินโดยเฉพาะบนยอดเขาส่วนบริเวณหุบเขา จะมีดินสีดำอุดมไปด้วยแร่ธาตุและหินมีลักษณะเป็นหินกรวดหรือหินปนทราย
 
ลักษณะภูมิอากาศ
ประกอบไปด้วยฤดูกาล 3 ฤดูกาล คือ
ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม
 
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
ประกอบด้วยป่าดิบชนิดต่าง ๆ ปะปนกัน ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าเต็งรังมีพันธุ์ไม้ เช่น เสลา อินทนิน ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง กะบก ยมหอม บุนนาค เต็ง รังเหียง พลวง ไม้ก่อชนิดต่าง ๆ และไผ่ เป็นต้น
สัตว์ป่าประกอบด้วย เก้ง หมูป่า หมี กระต่าย อีเห็น ชะมด บ่าง ลิง เสือและนกนานาชนิด
 
แหล่งท่องเที่ยว
ดอยหนอก
อยู่ในเทือกเขาดอยหลวง มีลักษณะนูนขึ้นมาเป็นรูปรีคล้ายโหนกวัวเป็นภูเขาที่มีหน้าผาสูงชันสามารถมองเห็นได้จากเบื้องล่างทางทิศตะวันออกของกว๊านพะเยาทิศเหนือถนนพหลโยธินไปจังหวัดเชียงรายการไปเที่ยวดอยหนอกเริ่มต้นจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ที่ 6 (น้ำตกจำปาทอง) ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 10 ชั่วโมงเพื่อไปชมโบราณสถานที่ครูบาศรีวิชัยเป็นผู้สร้างไว้ ชมพันธุ์ไม้ กล้วยไม้ป่าที่หายาก นก ผีเสื้อ และแมลงต่างๆ ชมทิวทัศน์บริเวณกว๊านพะเยาและชมดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้าในสภาพอากาศที่หนาวเย็นปกคลุมด้วยม่านหมอกการเข้ามาท่องเที่ยวควรติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำทางด้วย
กิจกรรม :- ชมทิวทัศน - ชมประวัติศาสตร์ -ชมพรรณไม้ - ดูนก - ดูผีเสื้อ – เดินป่าระยะไกล
 
ถ้ำนางพญาปางดินไฟ
เป็นถ้ำที่อยู่บริเวณทางน้ำตกวังแก้ว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นถ้ำไม่ลึกมากนักผนังถ้ำมีหินงอกและหินย้อยที่เกิดจากหินปูนบริเวณก่อนถึงถ้ำพญาปางดินไฟนี้มีเนินเขาเตี้ย ๆ
กิจกรรม :- เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
 
น้ำตกจำปาทอง
เป็นน้ำตกที่พบเห็นในสภาพป่าดิบชื้นทั่ว ๆ ไป มีลักษณะเป็นน้ำตกสูงชันน้ำใสสะอาด น้ำตกลงมาเป็นสายคล้ายงาช้าง หัวช้างบ้างซึ่งราษฎรในท้องถิ่นก็ตั้งชื่อชั้นของน้ำตกที่เห็นตามลักษณะของน้ำตกที่ปรากฏให้เห็นการเดินทางมีถนนลาดยาง แยกจากถนนสายเชียงราย - พะเยา ตรงหลักกิโลเมตรที่ 7 ก่อนจะถึงตัวจังหวัดพะเยาเข้าไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็ถึงบริเวณน้ำตก
กิจกรรม :- ดูผีเสื้อ -เที่ยวน้ำตก - ดูนก - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - ชมพรรณไม้ - ชมทิวทัศน
 
น้ำตกปูแกง
เป็นน้ำตกที่มีการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ ทำให้เกิดหินงอกหินย้อยและถ้ำมากมายในบริเวณน้ำตก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งตั้งอยู่บริเวณบ้านปูแกง อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายโดยปกติจะมีราษฎรในท้องถิ่นเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนอยู่เป็นประจำการเดินทางไปยังบริเวณน้ำตกมีทางลาดยาง แยกจากถนนสายเชียงราย - พะเยาเข้าไปถึงบริเวณน้ำตกระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เส้นทางใช้ได้ตลอดทั้งปี
กิจกรรม :- ชมพรรณไม้ -ดูนก - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก - ดูผีเสื้อ
 
น้ำตกผาเกล็ดนาค
เป็นน้ำตกที่เกิดในป่าดิบแล้ง อยู่ห่างจากบ้านต๋อมเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตรการเดินทางไปบริเวณน้ำตกต้องเดินเท้าเข้าไปชมและความสวยงามของน้ำตกเกิดจากโขดหินต่าง ๆ บริเวณน้ำตกที่มีลักษณะคล้าย ๆ เกล็ดนาคเมื่อถูกแสงแดดจะดูสวยงามมาก
กิจกรรม: - ดูผีเสื้อ - เที่ยวน้ำตก - ดูนก - ชมทิวทัศน
 
น้ำตกแม่เหยี่ยน
เป็นน้ำตกสูงชัน น้ำใสสะอาด ไหลตลอดทั้งปีน้ำตกไหลลงมาเป็นสายคล้ายงาช้าง ลดหลั่นกันมาเป็นชั้นๆ จำนวน 7 ชั้นมีความสูงประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้นมีไม้ยางเป็นไม้เด่น
กิจกรรม :- เที่ยวน้ำตก
 
น้ำตกวังแก้ว
เป็นน้ำตกที่สวยงามมากของอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเป็นน้ำตกที่เกิดจากการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ เช่นเดียวกับน้ำตกปูแกงแต่มีความสูงมากกว่า มีชั้นของน้ำตกถึงประมาณ 102 ชั้นน้ำตกนี้มีความสวยงามตลอดทั้งปี
กิจกรรม :- ชมทิวทัศน - ดูนก - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ -ดูผีเสื้อ - ชมพรรณไม้ - เที่ยวน้ำตก
 
สถานที่ติดต่อและการเดินทาง       
สถานที่ติดต่อ
 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
ตู้ ปณ. แม่เย็น,อ. พาน จ. เชียงราย57280
 
  การเดินทาง
     รถยนต์ 
 ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยหลวงอยู่บริเวณน้ำตกปูแกง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สามารถเดินทางไปได้ 2 ทาง
• เดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มาตามถนนสายเชียงราย-พะเยาถึงบ้านปูแกงระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตรแยกทางด้านขวามือเป็นทางเข้าสู่หมู่บ้านและอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกปูแกง
• • เดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดพะเยามาตามถนนสายเชียงราย-พะเยา ถึงบ้านปูแกงระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรแยกทางด้านซ้ายมือเป็นทางเข้าสู่หมู่บ้านและอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ระยะทาง 9.5 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกปูแกง
 
 
บริการด้านการขนส่ง
เช่ารถตู้
 บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆซึ่งการเช่านี้เป็นการเช่ารถพร้อมคนขับโดยไม่รวมค่าน้ำมันและค่าธรรมเนียมผ่านทางต่างๆ
เช่าเรือ
 บริการให้เช่าเรือแก่ผู้เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ วนอุทยานและสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล
บริการรับ-ส่ง
 บริการรับ-ส่งให้แก่ผู้ที่จะเดินทางไป-กลับระหว่างสนามบิน/สถานีขนส่ง/ท่าเรือ/สถานที่พักกับอุทยานแห่งชาติวนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
ตั๋วโดยสาร
 บริการจองตั๋วโดยสารเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติวนอุทยาน และ/หรือ สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งทางเครื่องบิน รถโดยสาร รถไฟและเรือ
 
 ค่าธรรมเนียมการเข้าอุทยานแห่งชาติ
 
 •ผู้ใหญ่ คนละ 20-80 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
•เด็ก คนละ 10-40 บาท (ขึ้นอยู่กับอุทยานฯ)
•กรณีเป็นเด็กอายุต้องต่ำกว่า 14 ปี แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 3 ปีจักไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม
•กรณีเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าธรรมเนียมในอัตราสำหรับเด็ก
    
ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org

 
 
Visited : 1125 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553