http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
หลวงพ่อโต วัดตาลเจ็ดยอด
 
 

หลวงพ่อโต วัดตาลเจ็ดยอด วัดตาลเจ็ดยอดเป็นชื่อที่ตั้งตามหมู่บ้าน ตาลเจ็ดยอด แต่ตัววัดจริงๆ ตั้งอยู่ใน ต.ศาลาลัยเหตุที่ตั้งชื่อน่าจะเป็นเพราะคำว่า ตาลเจ็ดยอดเป็นชื่อที่มีคนรู้จักซึ่งเดิมทีมีต้นตาล 7 ยอดจริงๆ แต่ถูกตัดไประหว่างที่สร้างรถไฟสายใต้ ก่อนปี 2500 ด้วยเหตุที่ว่าตาลต้นดังกล่าวขวางทางรถไฟผู้สร้างทางรถไฟไม่ได้ตัดทิ้งเสียเลยทีเดียว แต่ทำให้ต้นตาลตายโดยวิธีธรรมชาติจากนั้นจึงตัดทิ้ง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดตาลเจ็ดยอดก็คือรูปหล่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ขนาดหน้าตักกว้างถึง 11 เมตร สูง 18 เมตรซึ่งถือว่าเป็นรูปหล่อองค์ สมเด็จพระพุฒาจารย์โตที่ใหญ่ที่สุดในโลกและด้านหน้าองค์สมเด็จโต มีการเทหล่อรูปเหมือนขนาดบูชาเท่าองค์จริงของครูบาอาจารย์หลายรูป อาทิ พระอาจารย์มั่น หลวงปู่ทวด หลวงปู่ศุข หลวงปู่สดและพระพุทธรูปอีกหลายองค์นอกจากนี้ได้ทำการปรับปรุงสถานที่ ภูมิทัศน์บริเวณวัดตาลเจ็ดยอดให้ดีขึ้นมีความร่มรื่นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยี่ยมเยือนวัดนับว่าวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่มีความน่าสนใจอีกวัดหนึ่งมากทีเดียวนอกจากจะได้ไปกราบนมัสการรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ยังจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นของแถมด้วย

ข้อมูลจาก: thai.tourismthailand.org

 
Visited : 2367 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553