http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
 
 

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอสิเกาและอำเภอกันตังจังหวัดตรัง ทางด้านทะเลอันดามันประกอบด้วยป่าชายเลน หญ้าทะเล เกาะแก่งต่างๆมีหาดทรายขาวนวลยาวไปตามชายฝั่งกว่า 20กม.และทิวสนทะเลตามธรรมชาติที่สวยงามอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ซึ่งมีพื้นที่เกือบ4000 ไร่ ระหว่างเกาะหยงหลิงและเกาะมุกต์จึงเป็นแหล่งอาหารของพะยูนฝูงใหญ่ซึ่งอาจเป็นฝูงสุดท้ายของไทยก็ได้ในพื้นที่อุทยานมีที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายที่มีความสวยงามตามธรรมชาติในแแบบอันดามันซึ่งมีเอกลักษณ์คือหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวยเกาะแก่งที่เป็นเขาหินปูนมีรูปแบบเฉพาะตัวแตกต่างกันไปให้ความรู้สึกแปลกตาในแทบทุกครั้งที่เดินทางไปถึง

 

ข้อมูลจาก: siamfreestyle.com

 
Visited : 1179 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553