http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
ถ้ำบ่อยา
 
 

ถ้ำบ่อยา เป็นถ้ำขนาดใหญ่มีความซับซ้อน เป็นที่ตั้งของวัดบ่อถ้ำยา อยู่บนยอดเขาในเขต วนอุทยานเขาหลวง ถ้ำบ่อยาเป็นถ้ำหินปูนที่สวยที่สุดของจังหวัดนครสวรรค์ จากบริเวณเชิงเขามีบันไดขึ้นสู่ตัวถ้ำ 211 ชั้น ระยะทางยาว 300 เมตร ภายในถ้ำมีบริเวณกว้างขวางมาก โดยแบ่งออกได้เป็นสามช่วง ช่วงแรกเป็นที่ตั้งพระประธานองค์ใหญ่ ช่วงที่สองอยู่ลึกเข้าไปข้างในเป็นทางตันในบริเวณนี้จะมี บ่อน้ำทิพย์ ซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นบ่อน้ำยาศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วย ช่วงที่สามเป็นทางที่จะออกจากบริเวณถ้ำสู่ภายนอกอีกทางหนึ่ง ภายในบริเวณถ้ำนอกจากจะมีบ่อน้ำทิพย์ ดังกล่าวอยู่แล้วยังมีหินงอกหินย้อยตามธรรมชาติ ที่งดงามเป็นอย่างมาก มีแสงไฟฟ้าให้ความสว่างอย่างเพียงพอภายในถ้ำ

 

ข้อมูลจาก : siamfreestyle.com

 
Visited : 1484 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
 
Search travel location...
 
 
Divided by region.
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553