http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
ศาลเจ้าพ่อองครักษ์
 
 

ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำนครนายกในเขตตำบลสันทรายมูล มีเรื่องเล่าว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติ ได้เสด็จประพาสจังหวัดปราจีนบุรีโดยเสด็จฯ ผ่านมาตามแม่น้ำนครนายก และได้มาประทับแรม ศาลเจ้าพ่อองครักษ์ในปัจจุบัน ระหว่างประทับแรม นายทหารราชองครักษ์ป่วยและเสียชีวิตลง เพื่อเป็นที่ระลึกแก่ราชองครักษ์์ทรงมีพระราชประสงค์ ให้สร้างศาลขึ้นเป็นอนุสรณ์ ภายหลังจึงเรียกว่า"ศาลเจ้าพ่อองครักษ์"และใช้เป็นชื่ออำเภอองครักษ์ในเวลาต่อมา

บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อองครักษ์นี้เป็นวังน้ำวนไหลเชี่ยวมาก ทางราชการถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ จึงนำไปทำพิธีสรงน้ำมูรธาภิเษก ในคราวประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

 


 

 
Visited : 1171 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
 
Search travel location...
 
 
Divided by region.
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553