http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
ละลุ
 
 

ละลุ ตั้งอยู่ที่บ้านเนินขามและบ้านคลองยาง ตำบลทัพราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 36 กิโลเมตร "ละลุ" เป็นภาษาเขมร แปลว่า "ทะลุ" อันปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากน้ำฝนกัดเซาะ ยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อน จึงมีลักษณะเป็นรูปต่างๆ มองคล้ายกำแพงเมือง หน้าผา บ้างมีลักษณะเป็นแท่งๆ คล้ายกับแหล่งธรรมชาติบริเวณ "แพะเมืองผี" ของจังหวัดแพร่ แต่มีพื้นที่กว้างกว่า 2,000 ไร่ จึงทำให้ละลุมีความสวยงามและแปลกตา เหมาะแก่การไปเที่ยวชม นอกจากนี้ยังมีบริการที่พัก โดยพักที่ศูนย์บริการหรือที่บ้านพักของชาวบ้าน ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อใช้บริการรถอีแต๋นนำชม พร้อมมัคคุเทศก์หรือยุวมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
นอกจากนี้ ศูนย์บริการท่องเที่ยวมีบริการอาหารพื้นบ้านไว้รับรอง พร้อมการแสดงพื้นเมืองจากกลุ่มเยาวชน และแม่บ้านบ้านคลองยาง และยังมีละลุโฮมสเตย์อีกด้วย

 

ข้อมูลและภาพจาก : tat.or.th

 
Visited : 1379 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553