http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เขาบายศรี
 
 

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เขาบายศรี ชุมชนตำบลเขาบายศรี ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย ตามสภาพของสังคมเกษตรกรรม "ชาวสวน" ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในชุมชน และการสั่งสมภูมิปัญญาในการทำสวนผลไม้มาอย่างยาวนาน ทั้งพืชพันธุ์ผลไม้พื้นบ้านเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 100 ปี ที่ยังมีให้เห็น อาทิ ทุเรียนโบราณสถาน เงาะพันธุ์พื้นบ้าน ลางสาด มังคุด มะปราง สละ ฯลฯ รวมถึงสมุนไพรพื้นบ้านด้วย

 

ข้อมูลจาก : easternthailand.com

 
Visited : 2211 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553