http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
บึงทะเลบัน
 
 

บึงทะเลบัน บึงน้ำจืดขนาดใหญ่กลางหุบเขา ซึ่งเกิดจากการยุบตัวของแผ่นดินขนาบด้วยเทือกเขาจีนและเขาวังประ มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่มีปลาน้ำจืดและหอยชุกชุม รอบบึงมีต้นบากงขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นที่อยู่ของเขียดว๊าก(หมาน้ำ-สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำรูปร่างคล้ายกบและคางคก แต่มีหาง ส่งเสียงร้องคล้ายลูกสุนัข) เป็นถิ่นอาศัยของนกหลายชนิดและเป็นแหล่งน้ำสำคัญของบรรดาสรรพสัตว์ในผืนป่าโดยรอบบึงทะเลบันอยู่ติดกับที่ทำการอุทยานแห่งชาติทะเลบันสภาพทั่วไปจึงได้รับการดูแลให้คงความเป็นธรรมชาติมีทางเดินศึกษาธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความรู้ ความสุข ความสงบท่ามกลางหุบเขาและพรรณไม้เขียวขจี

 

ข้อมูลจาก: siamfreestyle.com

 
Visited : 1198 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553