http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
หอศิลปแห่งชาติ
 
 

หอศิลปแห่งชาติ อยู่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ฝั่งตรงข้ามโรงละครแห่งชาติ ได้ทำพิธีเปิดเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2520 โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาฯ หอศิลปนี้เป็นศูนย์รวบรวม และจัดแสดงผลงานศิลปะทั้งแบบประเพณีไทยโบราณ และแบบสากลร่วมสมัยของศ ิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย ทั้งในอดีต และปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ชม และศึกษาค้นคว้าวิจัย นอกจากนี้ยังมีภาพเขียน สีน้ำมันฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ติดตั้งแสดงอยู่ด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ค่าเข้าชมคนไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ 10 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบไม่เสียค่าเข้าชม หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 281-2224, 282-2639

 

 
Visited : 2196 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
 
Search travel location...
 
 
Divided by region.
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553